Slovenský poľovnícky zväz – MVP
Štefánikova 10
811 05 Bratislava
Slovak Republic

trade@duodanube.sk

Telefonický kontakt: 00421 (0)910 707083 – utorok a štvrtok od 14. do 16. hodiny

Zaujemcovia o pracu na MVP sa môžu obracať priamo na p. A. Burdatsovú: personalduobanube@gmail.com


 

Bankové spojenie

Majiteľ účtu Slovenský poľovnícky zväz

Tatra banka 2664080022/1100
V-symbol: (pri platbe uviesť VS vygenerovaný online systémom v potvrdení o registrácii prihlášky)
IBAN CODE SK901100000000266408 0022
SWIFT CODE TATRSKBXSlovenský poľovnícky zväz – MVP

Štefánikova 10
811 05 Bratislava
Slovak Republic
OFFICE@DUODANUBE.SK
trade@duodanube.sk
Phone: 00421 (0)910 707083 – Tu_Th od 2 – 4 p.m.


Bank Account

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ

TATRA BANKA 2664080022/1100

V-SYMBOL: … (variable symbol. It is impossible to identify a payment without a proper variable symbol. Make the payment within 24 hours after submitting your entry. The payment must be made in a particular entry close date, otherwise a debt will be imposed on your entry/entries.)

IBAN CODE SK901100000000266408 0022
SWIFT CODE TATRSKBX