MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV 18. – 19. AUGUST 2018

Parkovanie karavanov, obytných áut, či postavenie stanu v areáli Závodiska v Bratislave-Petržalke počas MVP je možné od 17. do 20. augusta 2018. Po príchode sa treba prihlásiť na vrátnici.


Poplatok za parkovanie (ubytovanie) je 25 €/deň

a 5 €/ + DPH deň za použitie elektrickej prípojky.


Kontakt :
Vladimír Péti:
alebo Juraj Švec