Posledná uzávierka predĺžená do

8. 8. 2018

– len uhradené prihlášky.

(Doklad o zaplatení výstavného poplatku treba poslať na info@onlinedogshows.sk bezprostredne po obdržaní potvrdenia o registrácii prihlášky.)

Last entry close extended until

8 August 2018

– only entries that have been settled

(Please send the payment confirmation to info@onlinedogshows.sk upon receiving the confirmation that the entry has been registered.)

1. uzávierka 28. 6. 2018

2. uzávierka 19. 7. 2018

3. uzávierka 8. 8. 2018


Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.


Poplatky

1. uzávierka 28. 6. 1 výstava  obe výstavy
za 1. psa € 35 € 62
každý ďalší € 32 € 56
trieda šteniec, dorastu, veteránov a čestná € 25 € 42
súťaže € 10 € 20

2. uzávierka 19. 7. 1 výstava obe výstavy
za 1. psa € 40 € 72
každý ďalší € 37 € 66
trieda šteniec, dorastu, veteránov a čestná € 30 € 52
súťaže € 10 € 20

3. uzávierka 2. 8. 1 výstava obe výstavy
za 1. psa € 45 € 82
každý ďalší € 42 € 76
trieda šteniec, dorastu, veteránov a čestná € 35 € 62
súťaže € 10 € 20

Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Slovnské národné plemená (slovenský kopov, slovenský čuvač, slovenský hrubosrstý stavač, československý vlčiak, tatranský durič) majú 50% zľavu na poplatkoch.