1. uzavierka 28. 6. 2018

2. uzavierka 19. 7. 2018

3. uzavierka 2. 8. 2018


Štatisticke prehľady počtov prihlásených psov si môžete prezrieť na: www.onlinedogshows.sk.

 

Stránka je pravideľne aktualizovaná.


Program

7.30 – 9.30 Príjem psov
9.30 – 14.30 Posudzovanie
13.00 – 14.30 Junior Handling – (predkolá v hlavnom kruhu)
15.00 Súťaže