DOTAZNÍK PRE PERSONÁL

(VEDÚCI KRUHU, ZAPISOVATEĽ, TLMOČNÍK)

OHODNOTENIE PRÁCE NA VÝSTAVE

vedúci kruhu/zapisovateľ: 25,- €

tlmočník: 30,- €

pri výkone zdvojenej funkcie, napr. vedúci kruhu+tlmočník:35,- €

 

Cestovné náklady sa hradia vo výške 0,15 €/km. Cestovné náklady za auto sa uhrádzajú len v prípade väčšieho počtu cestujúcich osôb, v opačnom prípade sa hradí výška cestovných nákladov na základe predloženého cestovného lístka z autobusovej alebo vlakovej dopravy.

dotaznik -personal duodanube

VYPLNENÝ DOTAZNÍK ZAŠLITE E-MAILOM NA ADRESU: personalduodanube@gmail.com