2. uzávierka 5. 8. 2021

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.


Prihlasovanie/Entry:

PIATOK/FRIDAY SOBOTA/SATURDAY NEDEĽA/SUNDAY
Rozhodca/JUDGE VÍTKOVÁ V./SK BEKE J./HU UHLÍKOVÁ M./SK