MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV 20. – 21.  AUGUST 2021

INTERNATIONAL DOG SHOWS 20 – 21 AUGUST 2021


Parkovanie karavanov, obytných áut, či postavenie stanu v areáli Závodiska v Bratislave-Petržalke počas MVP je možné od 19. do 23. augusta 2021.

Prihlásiť sa je možné do 18. augusta 2021

Poplatok za parkovanie (ubytovanie) je 25 €/deň

a 5 €/ + DPH deň za použitie elektrickej prípojky.


Parking of caravans, motor homes, or setting up a tent in the Závodisko complex in Bratislava-Petržalka during the International Dog Show is possible from 19 to 23 August 2021.

Place reservation until August 18, 2021

The fee for caravan place is 25 € / day

and 5 € / + VAT a day for using the electrical connection.


Objednávanie miest/RESERVATION

Ing. Roman Michalovič
Technický referent Ekonomického úseku / Technics
Závodisko, š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava
tel.: +421/2/623 17 791
fax: +421/2/623 15 221
e-mail: michalovic@zavodisko.sk
web: www.zavodisko.sk

Vaše meno/Your Name (povinné)

Váš email/Your mail (povinné)

mobil (povinné)

EČV/CAR Register Nr (povinné)

príchod/arrival (povinné)

odchod /departure (povinné)

Objednávam si elektrickú prípojku na dni/ I order electricity for the day:

 19. 8. 2021 20. 8. 2021 21. 8. 2021 22. 8. 2021 23. 8. 2021

Vaša správa/Your message