2. uzávierka 5. 8. 2021

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.


Rýchly návod ako poslať prihlášku:

 

  1. Po zaregistrovaní sa na onlinedogshows.sk stránke a prihlásení sa na nej začnite vyplnením profilu vMenu – Moje údaje. Nezabudnite si prečítať podmienky používania a zaškrtnúť, že súhlasíte s podmienkami. Pred zatvorením karty Moje údaje uložte Vaše údaje kliknutím na disketu na hornej lište (uložiť zmeny).
  2. V ďalšom kroku zaevidujte svojich psov vMenu – Moje Psy. Vyplňte všetky požadované údaje a zadávanie vždy dokončite ich uložením kliknutím na disketu (uložiť zmeny). Ak chcete zaevidovať ďalšieho psa, pokračujte kliknutím na Nový záznam v okne Moje psy.
  3. V treťom kroku môžete vyplniť prihlášku vMenu – Moje Nové prihlášky. Po otvorení treba zvoliť konkrétnu výstavu (BRATISLAVA Danube CACIB 2021, piatok 20. august 2021 a/ alebo BRATISLAVA Duodanube 2021 – 2x CACIB, sobota 21.& nedeľa 22. august 2021) a následne psa, ktorého chcete prihlásiť. Po tomto kroku už len postupne vyplníte formulár podľa potreby. Povinné údaje sú označené červenou farbou. V prípade, že chcete odoslať naraz viacero prihlášok (prihlasujete viac psov alebo na viaceré výstavy) na konci formulára v poli Pridať ďalšiu prihlášku? zvoľte Áno a vyplňte ďalší formulár. V opačnom prípade, resp. po vyplnení všetkých prihlášok, kliknite na tlačidlo Pošli všetky prihlášky.
  4. Prihlásenie psa a suky do súťažeNajkrajší pár môžete vyplniť len na prihláške druhého jedinca opačného pohlavia toho istého plemena a zvoliť budete môcť len opačné pohlavie (zobrazí sa v ponuke v príslušnom okne).
  5. Výstavné poplatky uhraďte ažpo registrácii – odoslaní prihlášok na danú výstavu, na základe e-mailu, v ktorom nájdete výšku poplatku, bankové spojenie a variabilný symbol. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné identifikovať vašu platbu. Úhradu vykonajte do 24 hodín po prihlásení. Úhrada musí byť vykonaná najneskôr v príslušnej uzávierke, v opačnom prípade vám vznikne nedoplatok, resp. Vaša prihláška bude vymazaná (podmienky budú uvedené v propozíciách danej výstavy).
  6. Pre zmenu triedy alebo storno prihlášky platia podmienky uvedené v propozíciách výstavy. Kontaktujte prosím príslušného usporiadateľa.
  7. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (pracovný certifikát pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov a čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov a upozornenia majiteľa psa na túto skutočnosť, preradené do triedy otvorenej.