1. uzávierka

28. 6. 2019

2. uzávierka

19. 7. 2019

3. uzávierka

2. 8. 2019


Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.


Triedy

Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!
Mladší dorast od kompletného vakcínovania do 6 mesiacov, treba doložiť platný preukaz o pôvode psa vystavený príslušnou plem. knihou
Starší dorast 6 – 9 mesiacov
Mladých 9 – 18 mesiacov
Stredná 15 – 24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
Šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť kópiu certifikátu – ICH alebo CH)
Veteránov od 8 rokov
Čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

CAJC SR čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1
Reserve CAC SR môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC

CACIB čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie CACIB.

Reserve CACIB môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC a jedinec s ocenením R. CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB.

Najkrajší mladý jedinec plemena (Junior BOB) – udeľuje sa najlepšiemu mladému psovi alebo suke z každého plemena, nastupujú jedince, ktoré získali CAJC.

Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali CACIB, Junior BOB a jedince z triedy veteránov s ocenením V1.

Víťaz opačného pohlavia (BOS) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z opačného pohlavia ako BOB.

Víťaz skupiny FCI mladých (Junior BOG)– do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali Junior BOB.

Víťaz skupiny FCI (BOG) – do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali BOB.

Najkrajší mladý jedinec výstavy (Junior BIS)– do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI mladých (Junior BOG).

Najkrajší jedinec výstavy (BIS)– do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI.

Super BEST IN SHOW – do súťaže nastupujú najkrajší mladší dorastenci, dorastenci, veteráni, Junior BIS a BIS zo soboty a nedele.


 

SÚŤAŽE

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa do uvedenej súťaže. Prihlásiť chovateľskú skupinu je možné aj v deň výstavy do 13. hodiny vo výstavnej kancelárii.

NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na tejto výstave. Určí sa poradie prvých troch párov.

JUNIOR HANDLING Do tejto súťaže sa môže prihlásiť mladý vystavovateľ so svojím psom bez zreteľa na to, či je prihlásený na výstavu. V takom prípade pošle prihlášku a doklad o zaplatení poštou. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov veku mladého vystavovateľa. Určí sa poradie prvých troch najlepšie spolupracujúcich dvojíc.