1. uzavierka 28. 6. 2019

2. uzavierka 19. 7. 2019

3. uzavierka 2. 8. 2019

Rýchly návod ako poslať prihlášku:

  1. Začnite vyplnením profilu v Menu – Moje údaje. Nezabudnite si prečítať podmienky používania a zaškrtnúť, že súhlasíte s podmienkami. Pred zatvorením karty – Moje údaje uložte Vaše údaje kliknutím hore na disketu (uložiť zmeny).
  2. V ďalšom kroku zaevidujte svojich psov v Menu – Moje Psy. Vyplňte všetky požadované údaje a zadávanie vždy dokončite uložením údajov – kliknutím na disketu (uložiť zmeny). Pokiaľ chcete zaevidovať ďalšieho psa, pokračujte kliknutím na Nový záznam v okne Moje psy.
  3. V treťom kroku môžete vyplniť prihlášku v Menu – Moje Nové prihlášky. Po otvorení treba zvoliť konkrétnu výstavu a následne psa, ktorého chcete prihlásiť. Po tomto kroku už len postupne vyplníte formulár podľa potreby. Povinné údaje sú označené červenou farbou. V prípade že chcete odoslať naraz viacero prihlášok (prihlasujete viac psov alebo na viaceré výstavy) na konci formulára v poli Pridať ďalšiu prihlášku? zvoľte Áno a vyplňte ďalší formulár. V opačnom prípade, resp. po vyplnení všetkých prihlášok, kliknite na tlačidlo Pošli všetky prihlášky.
  4. Prihlášku do súťaže Najkrajší pár môžete odoslať len na druhej prihláške k danému plemenu a zvoliť budete môcť len opačné pohlavie.
  5. Výstavné poplatky uhraďte až po registrácii na danú výstavu, na základe e-mailu, v ktorom nájdete výšku poplatku, bankové spojenie a variabilný symbol. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné identifikovať vašu platbu. Úhradu vykonajte do 24 hodín po prihlásení. Úhrada musí byť vykonaná najneskôr v príslušnej uzávierke, v opačnom prípade vám vznikne nedoplatok
  6. Pre zmenu triedy alebo storno prihlášky platia podmienky uvedené v propozíciách výstavy. Kontaktujte prosím príslušného usporiadateľa.
  7. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (pracovný certifikát pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov a čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov a upozornenia majiteľa psa na túto skutočnosť, preradené do triedy otvorenej.