MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV 17. – 18.  AUGUST 2019

Parkovanie karavanov, obytných áut, či postavenie stanu v areáli Závodiska v Bratislave-Petržalke počas MVP je možné od 15. do 19. augusta 2019. Po príchode sa treba prihlásiť na vrátnici.


Poplatok za parkovanie (ubytovanie) je 25 €/deň

a 5 €/ + DPH deň za použitie elektrickej prípojky.


Kontakt:
Ing. Radoslav Grega
Referent obchodu a správy majetku ekonomického úseku / Trade and administration of property
Závodisko, š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava
tel.: +421/2/623 10 965
fax: +421/2/623 10 864
e-mail: grega@zavodisko.sk
web: www.zavodisko.sk