1. uzavierka

28. 6. 2019

2. uzavierka

19. 7. 2019

3. uzavierka

2. 8. 2019

Inzeráty v katalógu

Formát reklamy: celá strana – A 5 – 115x180mm, ½ strany 115x90mm.

Hotové litografie dodať v JPG alebo PDF formáte (min. 300 dpi).

Uzávierka inzercie je 30 dní pred konaním výstavy. Podmienkou pre zverejnenie v katalógu je úhrada vopred.

INZERCIA V KATALÓGU PRE PODNIKATEĽOV (VO FORMÁTE A5)

rozmer 1/2 strany celá strana A5
čierno-biela 50 € 80 €
farebná (len celá strana) 120 €

INZERCIA V KATALÓGU PRE CHOVATEĽOV (VO FORMÁTE A5)

rozmer 1/2 strany celá strana A5
čierno-biela 20 € 40 €
farebná (len celá strana) 80 €

Objednávka inzerátu

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Tlačový podklad – limit:5MB filetypes:jpg|pdf|png