2. uzávierka 5. 8. 2021

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.


Triedy

Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!
MLADŠÍ DORAST od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
DORAST od 6 do 9 mesiacov
Mladých 9 – 18 mesiacov
Stredná 15 – 24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
Šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť kópiu certifikátu – ICH alebo CH)
Veteránov od 8 rokov

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

CAJC SR čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1
Reserve CAC SR môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC

CACIB čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie CACIB.

Reserve CACIB môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC a jedinec s ocenením R. CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB.

Najkrajší mladý jedinec plemena (Junior BOB) – udeľuje sa najlepšiemu mladému psovi alebo suke z každého plemena, nastupujú jedince, ktoré získali CAJC.

Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali CACIB, Junior BOB a jedince z triedy veteránov s ocenením V1.

Víťaz opačného pohlavia (BOS) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z opačného pohlavia ako BOB. 


SÚŤAŽE (záverečný kruh)

Súťaž o najkrajšieho veterána – nastupujú jedince s ocenením V1)

Veľká cena národných plemien a ukážka vystavovaných jedincov národných plemien, do súťaže nastupujú len víťazi plemena (BOB)

Víťaz skupiny FCI mladých (Junior BOG) – do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali Junior BOB.

Víťaz skupiny FCI (BOG) – do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali BOB.

Najkrajší mladý jedinec výstavy (Junior BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI mladých (Junior BOG).

Najkrajší jedinec výstavy (BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI.