1. uzávierka/1st entry close

6. 7. 2022

 

2. uzávierka/2nd entry close

27. 7. 2022

3. uzávierka/3rd entry close

17. 8. 2022

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.

You can find a statistical overview of registered dogs on the website www.onlinedogshows.sk. It is also continuously updated between deadlines.

Poplatky/Fees

1. uzávierka/1st entry close 6. 7. 2. uzávierka/2nd entry close 27. 7. 3. uzávierka/3rd entry close 17. 8.
prvý pes/1st dog € 40 € 45 € 50
každý ďalší/any additional dog € 38 € 43 €48
tr. mladší dorast, dorast, veteránov a čestná/minor puppy, puppy, veteran, honour class € 25 € 30 35
súťaže/competiton € 10 15 € 20

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno majiteľa v plnom znení zhodné s 1. prihláškou. Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.


Stornovať prihlášku je možné len do 17. 8. 2022.  Žiadosť zasielajte na mailovú adresu office@duodanube.sk. K žiadosti priložte kópiu preukazu o pôvode prihláseného psa. V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku a storno poplatok vo výške 10 € za každú výstavu a stornovaného jedinca.

With a larger number of registered dogs, individuals registered in the puppy, junior, veteran and honorary classes are not considered to be the 1st registered dog.

Cancellation fee 10 € / day / dog – cancellation is possible until 17. 8. 2022