Slovenský poľovnícky zväz – MVP
Štefánikova 10
811 05 Bratislava
Slovak Republic

Telefonický kontakt: 00421 (0)910 707083 – utorok a štvrtok od 14. do 16. hodiny

office@duodanube.sk


 

Bankové spojenie

Majiteľ účtu Slovenský poľovnícky zväz

Tatra banka 2664080022/1100
V-symbol: (pri platbe uviesť VS vygenerovaný online systémom v potvrdení o registrácii prihlášky)
IBAN CODE SK90 1100 0000 0026 6408 0022
SWIFT CODE TATRSKBXTranslate »