PONÚKAME PRÁCU NA VÝSTAVE – PERSONÁL DO KRUHOV

Záujemcovia o prácu na MVP vyplňte priložený dotazník

a pošlite ho pani Burdátšovej na mailovú adresupersonalduodanube@gmail.com


 

Dotazník personal BA 2022

(súbor word)


 

Funkcia

Jazyk

Vaše priezvisko a meno

Email (povinné)

Telefón

miesto odchodu (trvalý/prechodný pobyt)

počet km na výstavu (jedna cesta)

Doterajšia prax/skúsenosti na výstavách