Duodanube | Platby
19924
page-template-default,page,page-id-19924,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,hide_top_bar_on_mobile_header,transparent_content,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,hide_inital_sticky,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Platby

1. uzávierka

18. 6. 2024

2. uzávierka

9. 7. 2024

3. uzávierka

30. 7. 2024

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.

Platby

1. uzávierka 18. 6. 2. uzávierka 9. 7. 3. uzávierka 30. 7.
za prvého psa € 45 € 50 € 55
za každého ďalšieho € 43 € 48 € 53
trieda mladší dorast, dorast, čestná, veteránov € 30 € 35 € 40
súťaže € 10 € 15 € 20

Vystavovatelia slovenských národných plemien majú 50 % zľavu z výstavných poplatkov (netýka sa súťaží).

Storno poplatok – 10 eur/deň/pes

Parkovné – 10 eur

Vstupné sa neplatí.


BANKOVÉ SPOJENIE

Majiteľ účtu Slovenský poľovnícky zväz

Tatra banka 2664080022/1100
V-symbol: (pri platbe uviesť VS vygenerovaný online systémom v potvrdení o registrácii prihlášky)
IBAN CODE SK90 1100 0000 0026 6408 0022
SWIFT CODE TATRSKBX

Pri online prihlasovaní uhraďte výstavné poplatky až na základe potvrdenia o registrácii prihlášok, ktoré vám príde mailom hneď po odoslaní prihlášok! Úhradu zrealizujte do 24 hodín po prihlásení. Pri úhrade poplatkov je nevyhnutné uviesť variabilný symbol uvedený v potvrdení o registrácii prihlášok, môže byť uvedený aj v správe pre prijímateľa. Ak za vás platí iná osoba, je nevyhnutné, aby uviedla váš variabilný symbol a do správy pre prijímateľa aj vaše meno, inak platbu nevieme identifikovať a priradiť. Neideintifikované platby uverejňujeme na onlinedogshows.sk stránke.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno majiteľa (vystavovateľa) v plnom znení zhodné s 1. prihláškou. Ak bude na prihláške uvedený spolumajiteľ, poplatok je ako za 1. prihláseného psa. Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Neuhradené prihlášky môžu byť organizátorom výstavy bez upozornenia po 72 hodinách od odoslania prihlášok vymazané.

Translate »