1. uzávierka

20. 6. 2023

2. uzávierka

11. 7. 2023

posledná uzávierka

4. 8. 2023

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.

Platby

1. uzávierka 20. 6.. 2. uzávierka 11. 7. posledná uzávierka 4. 8.
za prvého psa € 45 € 50 € 55
za každého ďalšieho € 43 € 48 € 53
trieda mladší dorast, dorast, čestná, veteránov € 30 € 35 € 40
súťaže € 10 € 15 € 20

Vystavovatelia slovenských národných plemien majú 50 % zľavu z výstavných poplatkov (netýka sa súťaží).


Storno poplatok: 10 eur/deň/pes

Parkovné: 5 eur

Vstupné: dospelí 3 eur, deti do 15 rokov zdarma

Komerčné stánky: 10 eur/m2/deň


Pri online prihlasovaní uhraďte výstavné poplatky až na základe potvrdenia o registrácii prihlášok, ktoré vám príde mailom hneď po odoslaní prihlášok! Úhradu zrealizujte do 24 hodín po prihlásení. Pri úhrade poplatkov je nevyhnutné uviesť variabilný symbol uvedený v potvrdení o registrácii prihlášok, môže byť uvedený aj v správe pre prijímateľa.

Neuhradené prihlášky môžu byť organizátorom výstavy bez upozornenia po 72 hodinách od odoslania prihlášok vymazané.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno majiteľa (vystavovateľa) v plnom znení zhodné s 1. prihláškou. Ak bude na prihláške uvedený spolumajiteľ, poplatok je ako za 1. prihláseného psa. Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.


Translate »