3. uzávierka/3rd entry close 17. 8. 2022

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.

You can find a statistical overview of registered dogs on the website www.onlinedogshows.sk. It is also continuously updated between deadlines.

Poplatky/Fees

1. uzávierka/1st entry close 6. 7. 2. uzávierka/2nd entry close 27. 7. 3. uzávierka/3rd entry close 17. 8.
prvý pes/1st dog € 40 € 45 € 50
každý ďalší/any additional dog € 38 € 43 €48
tr. mladší dorast, dorast, veteránov a čestná/minor puppy, puppy, veteran, honour class € 25 € 30 35
súťaže/competiton € 10 15 € 20

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno majiteľa v plnom znení zhodné s 1. prihláškou. Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.


Stornovať prihlášku je možné len do 17. 8. 2022.  Žiadosť zasielajte na mailovú adresu office@duodanube.sk. K žiadosti priložte kópiu preukazu o pôvode prihláseného psa. V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku a storno poplatok vo výške 10 € za každú výstavu a stornovaného jedinca.

WITH A LARGER NUMBER OF REGISTERED DOGS, INDIVIDUALS REGISTERED IN THE PUPPY, JUNIOR, VETERAN AND HONORARY CLASSES ARE NOT CONSIDERED TO BE THE 1ST REGISTERED DOG.

CANCELLATION FEE 10 € / DAY / DOG – CANCELLATION IS POSSIBLE UNTIL 17. 8. 2022