3. uzávierka/3rd entry close 17. 8. 2022

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.

You can find a statistical overview of registered dogs on the website www.onlinedogshows.sk. It is also continuously updated between deadlines.

Na výstavu sa prihlasuje iba online formou na stránke onlinedogshows.sk.

Registration for the shows only on: onlinedogshows.sk.


PROGRAM/PROGRAMME

PIATOK/FRIDAY 2.9.2022

Od/From 11:00 Príjem psov(podľa časového rozpisu v kruhoch)/Entering the dogs (according to schedule in rings)
12:30–16:00 Posudzovanie v kruhoch/Judging in the rings
Od 16:30 Súťaže/Final competitions

SOBOTA–NEDEĽA/SATURDAY–SUNDAY 3.9.2022 4.9.2022

Od 07:00 Príjem psov (podľa časového rozpisu v kruhoch)/Entering the dogs (according to schedule in rings)
9:30–14:00 Posudzovanie/Judging in the rings
Od 14:30 Súťaže/Final competitions