1. uzávierka

20. 6. 2023

2. uzávierka

11. 7. 2023

posledná uzávierka

4. 8. 2023

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.

Na výstavu sa prihlasuje iba online formou na stránke onlinedogshows.sk.


PROGRAM

PIATOK 18. 8. 2023

Od/From 11:00 Príjem psov (podľa časového rozpisu v kruhoch)
12:30–16:00 Posudzovanie v kruhoch/Judging in the rings
Od 16:30 Súťaže/Final competitions

SOBOTA–NEDEĽA 19. 8.2023 a 20. 8. 2023

Od 07:00 Príjem psov (podľa časového rozpisu v kruhoch)
9:30–14:00 Posudzovanie/Judging in the rings
Od 14:30 Súťaže/Final competitions

Translate »