Objednávka stánku/Order Form

(cena/price 10 EUR/m2)

bližšie informácie: trade@duodanube.sk


Vaše meno/Name

Email (povinné)

Telefón

Firma


DIC DPH

Ulica a číslo/Street + Nr.

PSČ a mesto/Zip + Town

Štát/Country

Objednávame si prenájom plochy počas výstavy psov/Hereby we order a trade stand area during the dog show

Stánok šírka x hĺbka/Size of the trade stand (m)

Typ tovaru/Merchandise / Service Specification

Objednávame elektrickú prípojku na dni/ I order electricity for the day:

 2/9/2022 3/9/2022 4/9/2022

Poznámka/Notes

Týmto potvrdzujem objednávku na uvedenú plochu a služby a súhlasíme s podmienkami/Herewith I confirmed the above stated space and services and agree with the conditions..

 súhlasím

Title
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.