Závodisko, š.p. neposkytuje káble, redukcie a prípojky, tieto si každý predajca musí zabezpečiť vo vlastnej réžii


Ak predajný stánok poskytuje stravu s tepelnou úpravou, je prevádzkovateľ povinný plochu pod stánkom chrániť gumenými kobercami alebo rohožami dostatočných rozmerov pred olejom a inými nečistotami, v prípade ak to nebude zabezpečené, Závodisko š.p. ukončí činnosť takéhoto stánku

OBJEDNÁVKA STÁNKU/ORDER FORM

(cena/price 10 EUR/m2)

bližšie informácie: trade@duodanube.sk

Firma/meno

Ulica a číslo

PSČ a mesto

ŠTÁT

IČO

DIČ/IČ DPH

Telefón

Mail

Objednávame si prenájom plochy počas výstavy psov / Rozmer stánku v m

Druh tovaru, služby

Objednávam si elektrickú prípojku
 áno nie

Týmto potvrdzujem objednávku na uvedenú plochu a služby a súhlasím s podmienkami.

Dodávateľ / Supplier

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ

MVP Duodanube

Štefánikova 10

811 05 Bratislava

IČO: 00178144

DIČ: 2021246689

IČ DPH: SK2021246689

Tatra banka 2664080022/1100
IBAN CODE SK90 1100 0000 0026 6408 0022
SWIFT CODE TATRSKBX

Translate »