Triedy

Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!
MLADŠÍ DORAST od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
DORAST 6 – 9 mesiacov
Mladých 9 – 18 mesiacov
Stredná 15 – 24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
Šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte – ICH, CIB, CIE alebo CH, neplatí JCH)
Veteránov od 8 rokov
Čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)

 

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.


 

K prihláške jedinca do triedy mladší dorast a dorast musí majiteľ (vystavovateľ) vložiť na online stránku kópiu originálu jeho preukazu o pôvode. Nestačí vložiť puppy card, zápis v metryke, kópiu prihlášky na zápis vrhu či oznam, že preukaz o pôvode je vo vybavovaní. Prihlášky šteniec bez preukazu o pôvode budú stornované.

Translate »