Duodanube | Triedy
19983
page-template-default,page,page-id-19983,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,hide_top_bar_on_mobile_header,transparent_content,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,hide_inital_sticky,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Triedy

1. uzávierka

18. 6. 2024

2. uzávierka

9. 7. 2024

3. uzávierka

30. 7. 2024

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.

Triedy

Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!
MLADŠÍ DORAST od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
DORAST 6 – 9 mesiacov
Mladých 9 – 18 mesiacov
Stredná 15 – 24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
Šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte – ICH, CIB, CIE alebo CH, neplatí JCH)
Veteránov od 8 rokov
Čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.


K prihláške jedinca do triedy mladší dorast a dorast musí majiteľ (vystavovateľ) vložiť na online stránku kópiu originálu jeho preukazu o pôvode. Nestačí vložiť puppy card, zápis v metryke, kópiu prihlášky na zápis vrhu či oznam, že preukaz o pôvode je vo vybavovaní. Prihlášky šteniec bez preukazu o pôvode budú stornované.

Translate »