Duodanube | Triedy a tituly_2022
18567
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18567,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_push_text_top,hide_top_bar_on_mobile_header,transparent_content,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,hide_inital_sticky,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

3. uzávierka/3rd entry close 17. 8. 2022

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.

You can find a statistical overview of registered dogs on the website www.onlinedogshows.sk. It is also continuously updated between deadlines.

Triedy

Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!;
MLADŠÍ DORAST;od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
DORAST;od 6 do 9 mesiacov
Mladých;9 – 18 mesiacov
Stredná;15 – 24 mesiacov
Otvorená;od 15 mesiacov
Pracovná;od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
Šampiónov;od 15 mesiacov (treba priložiť kópiu certifikátu – ICH alebo CH)
Veteránov;od 8 rokov
Čestná;od 15 mesiacov s titulom CH, ICH, Klubový víťaz alebo Národný víťaz

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.

Classes

It is not possible to transfer a dog to another class on the day of the show;
Minor Puppy;correctly inoculated puppies up to 6 months
Puppy;od 6 – 9 months
Junior;9 – 18 months
INTERMEDIATE;15 – 24 months
Open;15 months and older
Working;15 months and older with FCI working certificate
Champion;15 months and older with CH or ICH certificate
Veteran;8 years and older
Honour;15 months and older with titles CH, ICH, Club Winner or National Winner

Dogs and bitches can be judged in one class only. In each class the first four with the grading excellent or very good are placed. In Minor puppy and Puppy class the first four with the gradisng very promising are placed.

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

CAJC SR čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1
Reserve CAC SR môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC

CACIB čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie CACIB.

Reserve CACIB môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC a jedinec s ocenením R. CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB.

Najkrajší mladý jedinec plemena (Junior BOB) – udeľuje sa najlepšiemu mladému psovi alebo suke z každého plemena, nastupujú jedince, ktoré získali CAJC.

Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali CACIB, Junior BOB a jedince z triedy veteránov s ocenením V1.

Víťaz opačného pohlavia (BOS) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z opačného pohlavia ako BOB. 

Súťaže

JUNIOR HANDLING – Súťaž pre mladých vystavovateľov a ich psov. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov. Určí sa poradie prvých troch najlepšie spolupracujúcich dvojíc.

VEĽKÁ NÁRODNÁ CENA – Do súťaže nastupujú víťazi plemien BOB národných plemien SR: Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak, Tatranský durič.

NAJKRAJŠÍ JEDINEC FCI NEUZNANÝCH PLEMIEN – Do súťaže nastupujú víťazi plemien BOB z FCI neuznaných plemien.

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA – Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej 3 jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa do uvedenej súťaže. 

NAJKRAJŠÍ MLADŠÍ DORAST – Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladší dorast známku veľmi nádejný 1.

NAJKRAJŠÍ DORAST – Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede dorastu známku veľmi nádejný 1.

NAJKRAJŠÍ VETERÁN – Do súťaže nastupujú jedince, ktoré v triede veteránov získali ocenenie výborný 1.

NAJKRAJŠÍ JEDINEC TRIEDY ČESTNEJ – Do súťaže nastupujú jedince, ktoré v triede čestnej získali ocenenie V1.

VÍŤAZ SKUPINY FCI MLADÝCH (JUNIOR BIG) – Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali Junior BOB, podľa príslušných skupín FCI.

NAJKRAJŠÍ MLADÝ JEDINEC VÝSTAVY (JUNIOR BIS) – Do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI mladých.

VÍŤAZ SKUPINY FCI (BIG) – Do súťaže nastupujú víťazi plemien BOB, podľa skupín FCI.

NAJKRAJŠÍ JEDINEC VÝSTAVY (BIS) – Do  súťaže nastupujú víťazi skupín FCI BIG.

Titles and Certificates

CAJC SR – the qualifying certificate for the Slovak Junior Champion title can be awarded to a dog and a bitch that is excellent 1st in junior class.
CAC SR – the qualifying certificate for the Slovak Champion title can be awarded to a dog and a bitch that is excellent 1st in intermediate, open, working and champion class.
Reserve CAC SR – can be awarded to a dog and a bitch that is excellent 2nd in intermediate, open, working and champion class providing that the CAC has been also awarded to the first placed in that class.
CACIB FCI – the qualifying certificate for the International Championship. Dogs and bitches of the FCI recognized breeds that received a CAC in intermediate, open, working and champion class, compete for the CACIB.
Reserve CACIB FCI – can be awarded to the second best one from those with CAC titles or the res. CAC from the class where the CAC winner has also received the CACIB.
Junior Best of Breed (Junior BOB) – awarded to the best dog or bitch that is CAJC in Junior Class.
Best of Breed (BOB) – awarded to the best dog or bitch in each breed. The CACIB, CAJC and excellent 1st from veteran classes compete for BOB.

Best Oposite Sex (BOS) – awarded to the best dog/bitch oposite sex to the BOB

COMPETITION

JUNIOR HANDLING – Competition for junior handlers and their dogs. I. category for juniors from 9 to 13 years, II. category for juniors from 14 to 15 years. The first three best cooperated couples are placed.

GRAND PRIX NATIONAL BREEDS – Competition for BOB of the Slovak national breeds: Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak, Tatranský durič.

BEST BREEDER´S GROUP – A breeder can enter his/her breeder´s group of at least three dogs or bitches of the same breed, color and size, which have been judged at this show. The dogs and bitches do not have to be owned by the breeder, but they must come from the same kennel from at least two different litters, at least two different sires or dams. A dog/bitch can only be entered to one breeder´s group. Exhibitors are obliged to let their dogs/bitches compete in this competition when asked by the breeder. The first three breeder´s groups are placed.

BEST MINOR PUPPY – All the dogs and bitches awarded „very promising 1st“ in the minor puppy class compete.

BEST PUPPY – All the dogs and bitches awarded „very promising 1st“ in the puppy class compete in this competition.

VETERAN BEST IN SHOW – All the dogs and bitches awarded „excellent 1st“ in the veteran class compete.

HONOURS CLASS BEST IN SHOW – All the dogs and bitches awarded „excellent 1st“ in the honors class compete.

JUNIOR  BEST IN GROUP (JUNIOR BIG) – All Junior BOB title holders in the respective groups compete.

JUNIOR BEST IN SHOW (JUNIOR BIS) – All the Junior BIG winners compete.

BEST OF GROUP (BIG) – All Best of Breed (BOB) title holders in the respective groups compete.

BEST IN SHOW (BIS) – FCI Group Winners (BIG) compete.

Translate »