Duodanube | Veterinárne predpisy
19361
page-template-default,page,page-id-19361,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_push_text_top,hide_top_bar_on_mobile_header,transparent_content,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,hide_inital_sticky,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

VETERINÁRNE PREDPISY

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Vystavovateľ musí pri vstupnej veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz psa.

Psy z iných štátov musia mať Pet Passport s platnou vakcináciou.


VETERINARY REGULATIONS

Each dog must have a veterinary certificate with valid vaccinations against rabies, canine distemper, parvovirus and hepatitis at least 21 days and a maximum of 1 year before the show, respectively. according to the duration of validity of the vaccine.

Dogs from other countries must have a Pet Passport with a valid vaccination.

Translate »