1. uzávierka

20. 6. 2023

2. uzávierka

11. 7. 2023

posledná uzávierka

4. 8. 2023

Štatistický prehľad prihlásených psov nájdete na stránke www.onlinedogshows.sk. Priebežne sa aktualizuje aj medzi uzávierkami.

  • Stornovať prihlášku je možné len do 1. 8. 2023.  Žiadosť zasielajte na mailovú adresu office@duodanube.sk. K žiadosti priložte kópiu preukazu o pôvode prihláseného psa. V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku a storno poplatok vo výške 10 € za každú výstavu a stornovaného jedinca.

  • Zmena triedy je možná do konca 3. uzávierky na základe písomnej žiadosti majiteľa/vystavovateľa psa. K žiadosti treba priložiť kópiu preukazu o pôvode daného jedinca. Žiadosť zasielajte na mailovú adresu office@duodanube.sk. Majiteľ si môže zmeniť triedu aj sám dovtedy, kým nie je prihláška potvrdená (uzatvorená).

Translate »