MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV September 2022

INTERNATIONAL DOG SHOWS


Parkovanie karavanov, obytných áut, či postavenie stanu v areáli Závodiska v Bratislave-Petržalke počas MVP je možné od 1. do 5. septembra 2022.

Prihlásiť sa je možné do 18. augusta 2022

Poplatok za parkovanie (ubytovanie) je 25 €/deň

a 5 €/ + DPH deň za použitie elektrickej prípojky.


Parking of caravans, motor homes, or setting up a tent in the Závodisko complex in Bratislava-Petržalka during the International Dog Show is possible from 1 to 5 September 2022.

Place reservation until August 18, 2021

The fee for caravan place is 25 € / day

and 5 € / + VAT a day for using the electrical connection.


Kontakt

Ing. Roman Michalovič
Technický referent Ekonomického úseku / Technics
Závodisko, š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava
e-mail: michalovic@zavodisko.sk
web: www.zavodisko.sk