MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV

INTERNATIONAL DOG SHOWS


Parkovanie karavanov, obytných áut, či postavenie stanu v areáli Závodiska v Bratislave-Petržalke počas MVP je možné od 17. do 21. augusta 2023.

Prihlásiť sa je možné do 1. augusta 2023

Poplatok za parkovanie (ubytovanie) je 25 €/deň

a 5 €/ + DPH deň za použitie elektrickej prípojky.


Martina Lacová
office & event manager
Závodisko, š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava
tel.: +421/2/624 11 504
mobil: +421/904 283 991
e-mail: lacova@zavodisko.sk
web: www.zavodisko.sk

Translate »