Duodanube 2016 | Medzinárodná výstava psov
14229
home,page,page-id-14229,page-parent,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

logo_royal_canin

GENERÁLNY PARTNER

O výstave
všetky informácie, ktoré potrebuje

Štatistiky sú na stránke www.onlinedogshows.sk


Štatistika po 3. uzávierke

Show statistic_20_08_2016

Show statistic_21_08_2016
Mini katalógy

Mini_Katalog_20_8_2016

Mini_Katalog_21_8_2016Prihlasovanie online
Propozície
 • Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ.
 • Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
 • Jedince, prihlásené do triedy „mladší dorast“ a „dorast“ musia mať pri prihlasovaní už platný preukaz o pôvode vystavený príslušnou plemennou knihou, a to aj importované jedince.
 • Kópiu originálu preukazu o pôvode (nie výpis z plemennej knihy klubu či matriky) každého jedinca musí majiteľ psa poslať spolu s prihláškou alebo ju nahrať do príloh pri online prihlasovaní. Bez toho nemôže byť žiaden jedinec prijatý na výstavu a nemá ani význam nahrávať ho do online systému a vypĺňať prihlášku.
 • V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej.
 • Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej.
 • Doklady, ktoré budú zaslané/nahraté po III. uzávierke sa nebudú akceptovať.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za nedoručené prihlášky.
 • Prijatie prihlášky bude potvrdené vstupným listom. Majitelia prihlásených psov si vstupné listy z online systému tlačia sami (cca 10 dní pred výstavou).
 • Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!
 • Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!
 • Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
 • Stornovanie prihlášky (prihlášok) je možné len do konca 2. uzávierky. Storno poplatok je 10 € za prihlášku a deň vystavovania. Pri storne prihlášok organizátor vráti majiteľovi výstavný poplatok znížený o storno poplatok a bankové poplatky (2 eurá). Ak majiteľ psa do stornovania prihlášky nemá uhradené výstavné poplatky, storno poplatok je povinný uhradiť. Žiadosť o stornovanie prihlášky treba poslať poštou alebo mailom a priložiť k nej kópiu preukazu o pôvode stornovaného psa.
 • Zmena triedy je možná do konca 3. uzávierky. Po uzavretí prihlášky sa platí za zmenu triedy 5 eur.
 • Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Pri úhrade výstavných poplatkov treba uviesť variabilný symbol, ktorý majiteľ dostane mailom z online systému hneď po prihlásení psa na výstavu v informatívnej správe o zaregistrovaní psa na výstavu.
 • Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.
 • Na prihlásenie jedincov do triedy mladší dorast a dorast je možné na úhradu výstavného poplatku použiť darčekový poukaz v plnej výške poplatku bez zreteľa na uzávierku. Poukaz platí iba na jednu výstavu, originál treba poslať poštou na adresu organizátora výstavy. Pri prihlasovaní viacerých jedincov si z poukazovanej sumy odpočítajte poplatok za triedu ml. dorast či dorast z príslušnej uzávierky a uhraďte rozdiel. Pri poukazovní platby do správy pre prijímateľa uveďte – poukaz 1x (prípadne 2 a viac). Pri prihlasovaní len jedincov do triedy ml. dorast a dorast, za ktorých budete platiť darčekovým poukazom, neplaťte nič, urýchlene však pošlite poukazy na adresu organizátora.
 • Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.
 • Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie).
 • Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané.
 • Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané.
 • Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.
 • Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!
 • Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom.
 • Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu za BOB.

Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Rozhodcovia
FCI 20. 8. 2016 21. 8. 2016 Plemeno/Breed
1 VONDROUŠ OTAKAR, CZ  PISKAY VLADIMÍR, SK Australian Cattledog, Australian Kelpie, Australian Shepherd, Berger Des Pyrénées a Face Rase, Berger Des Pyrénées á Poil Long, Bouvier des Flandres, Československý vlčiak, Chien de Berger Belge, Ciobanesc Romanesc, Hollandse Herdershond, Ioujnorousskaia Ovtcharka, Komondor, Kuvasz, Mudi, Puli, Pumi, Saarloos-Wolfhound, Schapendoes, Schipperke
KRINKE MILAN, CZ BALÁZSOVITS ELENA, H Bearded Collie, Collie Rough, Collie Smooth, Old English Sheepdog, Shetland Sheepdog, Welsh Corgi
BALÁZSOVITS ELENA, H KRINKE MILAN, CZ Beauceron, Berger De Brie, Border Collie, Cane da Pastore Maremmano-Abruzze, Polski Owczarek Nizinny, Polski Owczarek Podhalanski, Slovenský Čuvač, White Swiss Shepherd
ŠTAUDINGER JURAJ, SK KADLECAJ MILAN, SK Deutscher Schäferhund
2 BÍROŠ MILAN, SK VONDROUŠ OTAKAR, CZ Appenzeller Sennenhund, Berner Sennenhund, Do-Khyi, Entlebucher Sennenhund, Grosser Schweizer Sennenhund, Kraski Ovcar, Sarplaninac
KURIATA-OKARMUS MONIKA, PL BELSKY VITALIJ, UA Dobermann, Dogo Argentino, Dogue De Bordeaux, Newfoundland, Tchiorny Terrier, Tosa
BELSKY VITALIJ, UA PAPP VASILE-CAROL, RO Berger De Anatolie, Fila Brasileiro, Hovawart, Kavkazskaia Ovtcharka, Shar-Pei, Sredneasiatskaia Ovtcharka, St. Bernhardshund
PAPP VASILE-CAROL, RO VÁCLAVÍK MIROSLAV, CZ Bulldog, Bullmastiff, Cane Corso, Cao Da Serra Da Estrela Long, Chien De Montagne Des Pyrénées, Dogo Canario, Landseer, Leonberger, Mastin Espaňol, Rottweiler
FISCHEROVÁ ELEONÓRA, SK ZEMBJAK JAROSLAV, SK Riesenschnauzer, Schnauzer, Zwergschnauzer
VÁCLAVÍK MIROSLAV, CZ RIDARČÍKOVÁ GABRIELA, SK Broholmer, Cao Fila San Miguel, Cimmaron Uruguayo, Deutsche Dogge, Mastin De Los Pirineos, Perro Dogo Mallorquin (Ca De Bou)
VANŽA SERGEJ, SK ŠUSTER JOZEF, SK Deutscher Boxer
HALPER ŽELJKA, CRO HAVELKA TIBOR, SK Affenpinscher, Austrian Pinscher, Mastiff, Mastino Neapolitano, Pinscher, Zwergpinscher
3 POLEHŇA FRANTIŠEK, CZ VANŽA SERGEJ, SK American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier
UHLÍKOVÁ MONIKA, SK SEMAN PAVOL, SK Airedale Terrier, Bull Terrier, Bull Terrier Miniatur, Cairn Terrier, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier
SEMAN PAVOL, SK POLEHŇA FRANTIŠEK, CZ Ostatné plemená skupiny 3 / The rest of the Group 3
4 BRABLETZ ANDRZEJ, PL JURSA JOZEF, SK Dachshund
5  VÁCLAVÍK MIROSLAV, CZ RIDARČÍKOVÁ GABRIELA, SK Alaskan Malamute, American Akita, Samoyed
PISKAY VLADIMÍR, SK  KURIATA-OKARMUS MONIKA, PL Ostatné plemená skupiny 5/ The rest of the Group 5
6 ZIMMERMANN FRANZ, A FINTOROVÁ ĽUDMILA, SK Dalmatiner, Rhodesian Ridgeback
WERON GREGORZ, PL ZIMMERMANN FRANZ, A Ostatné plemená skupiny 6 / The rest of the Group 6
7 JANEK JANA, SK STANOVSKÝ MIROSLAV, SK Weimaraner
STANOVSKÝ MIROSLAV, SK BRABLETZ ANDRZEJ, PL Ostatné plemená skupiny 7 / The rest of the Group 7
8 JANEK JANA, SK STANOVSKÝ MIROSLAV, SK Chesapeake Bay Retriever, Golden Retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriev.
HAVELKA TIBOR, SK WERON GREGORZ, PL Curly Coated Retriever, Flat Coated Retriever, Labrador Retriever
FINTOROVÁ ĽUDMILA, SK JANEK JANA, SK Ostatné plemená skupiny 8 / The rest of the Group 8
9 VANŽA SERGEJ, SK ŠUSTER JOZEF, SK Chihuahua
JÍLKOVÁ ZDENKA, CZ VOJTEKOVÁ IVETA, SK Bichon á Poil Frisé, Bichon Havanais, Bolognese, Chinese Crested Dog, Coton De Tuléar, Löwchen
KUČERA TOMÁŠ, CZ JÍLKOVÁ ZDENKA, CZ Boston Terrier, Bouledogue Francais, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Mops (Pug), Petit Brabancon, Russkiy Toy Longhaired, Tibetan Spaniel, Tibetan Terrier
GUNIŠ MIROSLAV, SK KUČERA TOMÁŠ, CZ Cavalier King Charles Spaniel, Chin, King Charles Spaniel, Lhasa Apso, Maltese, Papillon, Pekingese, Phaléne, Shih-Tzu
SLÁDEKOVÁ LUCIA, SK GUNIŠ MIROSLAV, SK Caniche
10 PAVLÁSKOVÁ MICHAELA, SK HALPER DRAZIĆ ŽELJKA, CRO Afghan Hound, Azawakh, Barzoi, Chart Polski, Greyhound, Magyar Agar, Sloughi, Whippet
HALPER DRAZIĆ ŽELJKA, CRO HAVELKA TIBOR, SK Ostatné plemená skupiny 10 / The rest of the Group 10
ZEMBJAK JAROSLAV, SK BÍROŠ MILAN, SK Americký Bezsrstý Teriér, Americký Buldog, Biewer Yorkshire Terrier, Boerboel, Český Strakatý Pes, Chodský Pes, Louisiana Catahoula, Moskovský Strážny Pes, Patterdale Terrier, Pražský Krysařík, Pudle Viacfarebné, Tajgan, Tsvetnaya Bolonka
ŠUSTER JOZEF, SK VOLÁRIKOVÁ LINDA, SK Junior Handling
Triedy
MLADŠÍ DORAST  od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
DORAST  od 6 do 9 mesiacov
MLADÝCH  od 9 do 18 mesiacov
STREDNÁ  od 15 do 24 mesiacov
OTVORENÁ  od 15 mesiacov
PRACOVNÁ  od 15 mesiacov s FCI pracovným certifikátom
ŠAMPIÓNOV  od 15 mesiacov s titulom CH alebo ICH
VETERÁNOV  od 8 rokov
ČESTNÁ  od 15 mesiacov s titulom CH, ICH, Klubový víťaz alebo Národný víťaz

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.

Titluly a čakateľstvá

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

CAJC SR čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1
Reserve CAC SR môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC

CACIB čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie CACIB.

Reserve CACIB môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC a jedinec s ocenením R. CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB.

Najkrajší mladý jedinec plemena (Junior BOB) – udeľuje sa najlepšiemu mladému psovi alebo suke z každého plemena, nastupujú jedince, ktoré získali CAJC.

Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali CACIB, CAJC a jedince z triedy veteránov s ocenením V1.

Víťaz opačného pohlavia (BOS) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z opačného pohlavia ako BOB.

Víťaz skupiny FCI mladých (Junior BOG) – do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali Junior BOB.

Víťaz skupiny FCI (BOG) – do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali BOB.

Najkrajší mladý jedinec výstavy (Junior BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI mladých (Junior BOG).

Najkrajší jedinec výstavy (BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI.

Super BEST IN SHOW – do súťaže nastupujú najkrajší mladší dorastenci, dorastenci, veteráni, Junior BIS a BIS zo soboty a nedele.

SÚŤAŽE CHOVATEĽSKÁ SKUPINA Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa do uvedenej súťaže. Prihlásiť chovateľskú skupinu je možné aj v deň výstavy do 13. hodiny vo výstavnej kancelárii.

NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na tejto výstave. Určí sa poradie prvých troch párov.

JUNIOR HANDLING Do tejto súťaže sa môže prihlásiť mladý vystavovateľ so svojím psom bez zreteľa na to, či je prihlásený na výstavu. V takom prípade pošle prihlášku a doklad o zaplatení poštou. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov veku mladého vystavovateľa. Určí sa poradie prvých troch najlepšie spolupracujúcich dvojíc.

Poplatky

Za slovenské národné plemená (slovenský kopov, slovenský čuvač, slovenský hrubosrstý stavač, československý vlčiak) sa platí 50 % z výstavných poplatkov.

1.uzávierka 23. 6. 2016 za jednu výstavu za obidve výstavy
za 1. psa € 35 € 62
za každého ďalšiehog € 32 € 56
triedy dorastu, veteránov a čestná € 25 € 42
Súťaže € 10 € 12
2. uzávierka 14. 7. 2016 za jednu výstavu za obidve výstavy
za 1. psa € 40 € 72
za každého ďalšieho € 37 € 66
triedy dorastu, veteránov a čestná € 30 € 52
Súťaže € 10 € 12
3. uzávierka 5. 8. 2016 za jednu výstavu za obidve výstavy
za 1. psa € 45 € 82
za každého ďalšieho € 42 € 76
triedy dorastu, veteránov a čestná € 35 € 62
Súťaže € 10 € 12
Stánky

Vaše meno

Email (povinné)

Telefón

Firma


DIC DPH

Ulica a číslo

PSČ a mesto

Štát

Objednávame si prenájom plochy počas výstavy psov

Stánok šírka x hĺbka

Typ tovaru

Objednávam si elektrickú prípojku na dni

 20. 8. 2016 21. 8. 2016

Poznámka

Týmto potvrdzujem objednávku na uvedenú plochu a služby a súhlasíme s podmienkami.

 súhlasím

Inzercia

Formát reklamy: celá strana – A 5 – 115x180mm, ½ strany 115x90mm.

Hotové litografie dodať v JPG alebo PDF formáte (min. 300 dpi).

Uzávierka inzercie je 30 dní pred konaním výstavy. Podmienkou pre zverejnenie v katalógu je úhrada vopred.

 

INZERCIA V KATALÓGU PRE PODNIKATEĽOV (VO FORMÁTE A5)

rozmer 1/2 strany celá strana A5
čierno-biela 50 € 80 €
farebná (len celá strana) 120 €

 

INZERCIA V KATALÓGU PRE CHOVATEĽOV (VO FORMÁTE A5)

rozmer 1/2 strany celá strana A5
čierno-biela 20 € 40 €
farebná (len celá strana) 80 €

 

Objednávka inzerátu

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Tlačový podklad – limit:5MB filetypes:jpg|pdf|png

Výstavisko
Kontakt
Slovenský poľovnícky zväz – MVP
Štefánikova 10
811 05 Bratislava
Slovak Republic

trade@duodanube.sk

Telefonický kontakt: 00421 (0)910 707083 – utorok a štvrtok od 14. do 16. hodiny

Zaujemcovia o pracu na MVP sa môžu obracať priamo na p. A. Burdatsovú: personalduobanube@gmail.com


 

Bankové spojenie

Majiteľ účtu Slovenský poľovnícky zväz

Tatra banka 2664080022/1100
V-symbol: (pri platbe uviesť VS vygenerovaný online systémom v potvrdení o registrácii prihlášky)
IBAN CODE SK901100000000266408 0022
SWIFT CODE TATRSKBX

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Archív
Prihláška – PDF

Prihláša vo formáte .pdf

entry_web_2016

Klubové výstavy
Karavany a stany

Parkovanie karavanov, obytných áut, či postavenie stanu v areáli Závodiska v Bratislave-Petržalke počas MVP je možné od 19. do 21. augusta 2016. Po príchode sa treba prihlásiť na vrátnici. Poplatok za parkovanie (ubytovanie) je 20 €/deň a 5 €/deň za použitie elektrickej prípojky.